Hjem

DUKKETEATER MED BØRN

OG KREATIVE SJÆLE

Dukketeatermedboern.dk vil gerne inspirere og opkvalificere lærere, pædagoger, børnebibliotekarer m.fl.

til at lave dukketeater med børn eller bruge de kreative, kropslige og sanselige elementer fra dukketeater

i din undervisning / pædagogik.

På denne side kan du læse om:

 

  • Teaterproduktion med børn.
  • Teater som metode i tværfaglige aktiviteter som f.eks. dansk, fremmedsprog, historie, musik m.fl.

 

  • Teater som redskab til:
  • forståelse og indsigt i forskellige problemstillinger.
  • at styrke fællesskabet / fællesskabsfølelsen.
  • at udvikle børnenes sociale- og personlige kompetencer.

 

Kig rundt på siden og lad dig inspirere.

Gå i gang selv eller kontakt mig, hvis du vil have et godt råd eller har fået lyst til at melde dig på et af

mine kurser.

Se også min blog: www.blog.dukketeatermedboern.dk

God fornøjelse!

LENE STEIN